Hộp mực in

Hộp mực in


1.
Mở nắp hộp mực in.

HP Laserjet M2727 ol tc03 Hộp mực in

2.
Nắm vào tay cầm trên hộp mực sau đó kéo hộp mực thẳng ra để tháo. Xem thông tin về việc tái chế bên trong hộp chứa hộp mực in.

HP Laserjet M2727 ol tc04 Hộp mực in

3.
Tháo hộp mực in mới khỏi vỏ hộp bên ngoài, tháo lớp bao màu cam khỏi hộp mực, sau đó kéo tấm màu cam khỏi hộp mực để tháo băng dán.

HP Laserjet M2727 ol tc02 Hộp mực in

4.
Lắp hộp mực in vào sản phẩm cho đến khi hộp mực khớp chặt vào đúng vị trí.

HP Laserjet M2727 ol tc05 Hộp mực in

5.
Đóng nắp hộp mực in.

HP Laserjet M2727 ol tc13 Hộp mực in

HP Laserjet M2727 caution Hộp mực in THẬN TRỌNG:

Nếu bột mực vương vào áo quần, hãy lau bằng một mảnh vải khô và giặt áo quần bằng nước lạnh. Nước nóng sẽ khiến bột mực se kết lại vào vải.

HP Laserjet M2727 Hộp mực in