Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ

Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ


HP Laserjet M2727 caution Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ THẬN TRỌNG:

Việc cầm thanh DIMM mà không có thiết bị tiếp đất và chống tĩ;nh điện có thể gây tổn hại thanh DIMM. Chạm vào bất kỳ bộ phận kim loại nào của sản phẩm hoặc vật kim loại tiếp đất khác trước khi chạm vào thanh DIMM.

1.
Dùng công tắc điện để bật tắt sản phẩm, và sau đó tháo tất cả cáp và dây nối vào sản phẩm.

HP Laserjet M2727 ol pp02 Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ

2.
Mở nắp đậy khe cắm DIMM.

HP Laserjet M2727 ol mm01 Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ

3.
Tháo thanh DIMM ra khỏi bao chống tĩ;nh điện, nắm phần rìa phía trên của thanh DIMM.

HP Laserjet M2727 my im 05 Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ

4.
Với mặt tiếp xúc mạ vàng úp xuống, lắp thanh DIMM vào khe DIMM và ấn thân thanh DIMM cho đến khi các chân kim loại khớp vào vị trí.

HP Laserjet M2727 ol mm03 Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ

HP Laserjet M2727 ol mm04 Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ

5.
Đóng nắp khe cắm DIMM.

HP Laserjet M2727 ol mm02 Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ

6.
Nối lại tất cả các cáp và dây cắm, và sau đó dùng công tắc nguồn để mở sản phẩm lên.
7.
In trang cấu hình, và kiểm tra xem phần Bộ nhớ có hiển thị dung lượng bộ nhớ mới hay không. Xem Trang thông tin.

HP Laserjet M2727 Lắp đặt thanh DIMM bộ nhớ