Lau sạch bộ trục nạp của khay tự động nạp tài liệu (ADF)

Lau sạch bộ trục nạp của khay tự động nạp tài liệu (ADF)


Nếu khay ADF gặp vấn đề khi nạp tài liệu, hãy lau sạch bộ trục nạp ADF.

1.
Tắt điện sản phẩm và tháo dây điện.

HP Laserjet M2727 ol pp02 Lau sạch bộ trục nạp của khay tự động nạp tài liệu (ADF)

2.
Mở nắp đậy khay ADF.

HP Laserjet M2727 ol sc16 Lau sạch bộ trục nạp của khay tự động nạp tài liệu (ADF)

3.
Xoay trục lên trên. Lau sạch và xoay trục cho bộ trục nạp hoàn toàn sạch.

HP Laserjet M2727 ol sc31 Lau sạch bộ trục nạp của khay tự động nạp tài liệu (ADF)

4.
Hạ thấp bộ cần gạt màu xanh lá cây và đóng nắp khay ADF lại.

HP Laserjet M2727 ol sc17 Lau sạch bộ trục nạp của khay tự động nạp tài liệu (ADF)

HP Laserjet M2727 note Lau sạch bộ trục nạp của khay tự động nạp tài liệu (ADF) GHI CHÚ:

Nếu bạn gặp trường hợp kẹt giấy trong khay ADF, hãy liên hệ với HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.

5.
Cắm dây vào sản phẩm, và sau đó bật sản phẩm.

HP Laserjet M2727 ol pp07 Lau sạch bộ trục nạp của khay tự động nạp tài liệu (ADF)

HP Laserjet M2727 Lau sạch bộ trục nạp của khay tự động nạp tài liệu (ADF)