Hãy làm sạch đường dẫn giấy

Hãy làm sạch đường dẫn giấy


Trong quá trình in, giấy in, bột mực, và các hạt bụi có thể tích tụ bên trong sản phẩm. Theo thời gian, phần tích tụ này có thể khiến chất lượng in bị ảnh hưởng chẳng hạn như bị nhòe hoặc có các lốm đốm bột mực. Sản phẩm này có một chế độ lau dọn có thể khắc phục và ngăn chặn các loại vấn đề này.

Vết
Vết nhòe

HP Laserjet M2727 4 specs Hãy làm sạch đường dẫn giấy

HP Laserjet M2727 4 smear Hãy làm sạch đường dẫn giấy

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Laserjet M2727 Hãy làm sạch đường dẫn giấy