Phân phối lại bột mực

Phân phối lại bột mực


Nếu xuất hiện các vùng bị mờ hoặc nhạt trên trang được in ra, bạn có thể tạm thời cải thiện chất lượng in bằng cách phân phối lại bột mực.

1.
Tháo hộp mực in ra khỏi máy in.
2.
Để phân phối lại bột mực, hãy lắc nhẹ hộp mực in từ trước ra sau.
HP Laserjet M2727 caution Phân phối lại bột mực THẬN TRỌNG:

Nếu bột mực vương vào áo quần của bạn, hãy lau bằng một mảnh vải khô và giặt áo quần bằng nước lạnh. Nước nóng sẽ khiến bột mực se kết lại vào vải.

3.
Lắp lại hộp mực vào máy in và đóng nắp hộp mực in. Nếu bản in ra vẫn bị nhạt hoặc không chấp nhận được, hãy lắp một hộp mực in mới.

HP Laserjet M2727 Phân phối lại bột mực