Lưu trữ mực in

Lưu trữ mực in


Thực hiện theo các hướng dẫn sau đây để lưu hộp mực in:


Không được lấy hộp mực in ra khỏi bao bì quá sớm trước khi sử dụng.
HP Laserjet M2727 caution Lưu trữ mực in THẬN TRỌNG:

Để tránh hư hỏng, đừng để hộp mực in ngoài ánh sáng quá vài phút.


Xem Các đặc điểm kỹ thuật về môi trường để biết giới hạn nhiệt độ lưu trữ và vận hành.

Lưu trữ mực in ở vị trí nằm ngang.

Lưu trữ mực in ở nơi mát, khô ráo, tránh xa các vật thể nóng và phát từ tính.

HP Laserjet M2727 Lưu trữ mực in