Kiểm tra tình trạng mực in bằng cách dùng HP ToolboxFX

Kiểm tra tình trạng mực in bằng cách dùng HP ToolboxFX


Bạn có thể cấu hình để HP ToolboxFX thông báo cho bạn khi mực in gần cạn. Chọn nhận cảnh báo bằng e-mail hoặc dưới dạng thông báo pop-up hoặc biểu tượng trên khay hệ thống.

HP Laserjet M2727 Kiểm tra tình trạng mực in bằng cách dùng HP ToolboxFX