Kiểm tra tình trạng mực in bằng bảng điều khiển

Kiểm tra tình trạng mực in bằng bảng điều khiển


Thực hiện một trong các bước sau:


Kiểm tra bảng điều khiển sản phẩm, trên đó thể hiện khi nào hộp mực in gần cạn hoặc đã cạn. Bảng điều khiển c?ng đồng thời cho biết khi bạn lắp hộp mực in không phải của HP lần đầu tiên.

In trang tình trạng mực in, và sau đó kiểm tra mức mực in trên trang này.

Nếu mức mực in đang gần cạn, bạn có thể đặt mua mực in qua đại lý HP tại địa phương, qua điện thoại, hoặc qua mạng. Xem Thông tin đặt hàng và phụ kiện để biết số hiệu. Truy cập trang www.hp.com/go/ljsupplies để đặt hàng qua mạng.

HP Laserjet M2727 Kiểm tra tình trạng mực in bằng bảng điều khiển