Đường dây nóng về gian lận của HP

Đường dây nóng về gian lận của HP


Gọi vào đường dây nóng về gian lận của HP nếu sản phẩm hoặc HP ToolboxFX cho thấy hộp mực in không phải là hộp mực in HP và bạn nghĩ; đó sản phẩm chính hãng. HP sẽ giúp xác định xem sản phẩm này có phải là chính hãng không và thực hiện các bước để khắc phục sự cố.

Hộp mực của bạn có thể không phải là sản phẩm chính hãng của HP nếu bạn thấy những dấu hiệu sau:


Bạn gặp phải nhiều sự cố với hộp mực này.

Hộp mực này không trông giống như hộp mực mọi khi (ví dụ như, tấm khui hoặc hộp ngoài khác lạ).

Tại Hoa Kỳ, gọi số miễn phí: 1-877-219-3183.

Ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, bạn có thể dủng dịch vụ gọi người nghe trả. Quay số tổng đài, và yêu cầu liên hệ dịch vụ gọi người nghe trả qua số điện thoại này: 1-770-263-4745. Nếu bạn không nói được tiếng Anh, một nhân viên đại diện tại đường dây nóng về gian lận của HP biết ngôn ngữ của bạn sẽ giúp bạn. Hoặc, nếu chúng tôi không có nhân viên biết ngôn ngữ của bạn, một thông dịch viên qua điện thoại sẽ được mời hỗ trợ khoảng một phút sau khi bắt đầu cuộc gọi. Thông dịch viên qua điện thoại này sẽ phục vụ việc biên dịch cuộc trò chuyện giữa bạn và nhân viên đại diện đường dây nóng về gian lận của HP.

HP Laserjet M2727 Đường dây nóng về gian lận của HP