Chính sách của HP về các loại mực in không do HP sản xuất

Chính sách của HP về các loại mực in không do HP sản xuất


Công ty Hewlett-Packard không thể khuyên bạn sử dụng các loại mực in không phải của HP, dù là mới hay tái chế. Vì những hộp mực in này không phải là sản phẩm của HP, HP không thể tác động gì đến thiết kế hay kiểm soát chất lượng. Chế độ bảo hành sẽ không bao gồm các dịch vụ hoặc yêu cầu sửa chữa bắt nguồn từ việc sử dụng mực in không phải của HP.

HP Laserjet M2727 Chính sách của HP về các loại mực in không do HP sản xuất