Tài liệu có kẹp giấy

Tài liệu có kẹp giấy


Kích hoạt cơ chế kẹp giấy bằng cách nạp vật liệu in vào ngăn kẹp giấy thuận tiện.

1.
Nạp vào tối đa 20 trang vật liệu in (80 g/m2 hoặc 20 lb) vào khe chứa trong ngăn kẹp giấy. Nạp số trang ít hơn nếu trọng lượng giấy in nặng hơn 80 g/m2 hoặc 20 lb.
HP Laserjet M2727 caution Tài liệu có kẹp giấy THẬN TRỌNG:

Không dùng ngăn kẹp giấy để dùng cho các loại nhựa, giấy bìa cứng hoặc gỗ. Việc dùng với loại vật liệu này sẽ gây hậu quả hư hỏng ngăn kẹp giấy.

HP Laserjet M2727 ol sp06 Tài liệu có kẹp giấy

HP Laserjet M2727 note Tài liệu có kẹp giấy GHI CHÚ:

Việc dùng giấy vượt quá khối lượng khuyến nghị sẽ gây ra tình trạng kẹt giấy hoặc hư hỏng.

2.
Đợi cho ngăn kẹp giấy bắt đầu kẹp các trang giấy. Khi nạp giấy vào trong khe chứa của ngăn kẹp giấy, vật liệu in sẽ kích hoạt cơ chế kẹp giấy.

HP Laserjet M2727 ol sp07 Tài liệu có kẹp giấy

3.
Lấy vật liệu in đã đóng kẹp giấy khỏi ngăn.

HP Laserjet M2727 ol sp08 Tài liệu có kẹp giấy

HP Laserjet M2727 note Tài liệu có kẹp giấy GHI CHÚ:

Nếu bạn không thể lấy vật liệu in sau khi đã đóng kẹp, cẩn thận mở cửa ngăn kẹp giấy và kéo trượt tài liệu của bạn ra ngoài.

HP Laserjet M2727 Tài liệu có kẹp giấy