Tuyên bố về tính thích hợp

Tuyên bố về tính thích hợp


Tuyên bố về tính Thích hợp
Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17050-1 và EN 17050-1
Tên Nhà Sản xuất:
Hewlett-Packard Company       DoC#: BOISB-0602-01-rel.1.0
Địa chỉ Nhà sản xuất:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, Mỹ
tuyên bố rằng sản phẩm
Tên sản phẩm:
HP LaserJet M2727 nf và M2727nfs
Model theo Quy định Số2)
BOISB-0602-01
Bao gồm: Q7556A—Khay nạp Giấy 250 tờ Tùy chọn
Các tùy chọn của sản phẩm:
TẤT CẢ
Hộp mực In:
Q7553A / Q7553X
phù hợp với các Thông sô kỹ thuật sau của Sản phẩm:
AN TOÀN:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Loại 1 Laser/Sản phẩm LED)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Loại B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Phần 47 CFR, Phần 15 Loại B1) / ICES-003, Mục 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
TELECOM:
ES 203 021; FCC Phần 47 CFR, Phần 683)
Thông tin Bổ sung:
Sản phẩm này tuân thủ theo các yêu cầu của Chỉ dẫn EMC 2004/108/EEC và Chỉ dẫn Điện áp Thấp 2006/95/EC, Chỉ dẫn 1999/5/EC (Phụ lục II) R&TTE,và có dấu CE tương ứng.
Thiết bị này tuân thủ theo Phần 15 của Quy định FCC. Việc vận hành thiết bị phụ thuộc vào hai Điều kiện sau: (1) thiết bị này không gây nhiễu sóng có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận các nhiễu sóng, kể các các loại nhiễu sóng có thể sinh ra các hoạt động không mong muốn.
1) Sản phẩm đã được kiểm tra trong một cấu hình tiêu biểu với hệ thống Máy tính Cá nhân Hewlett-Packard.
2) Vì mục đích tuân thủ quy định, sản phẩm này được gán một con số Model theo Quy định. Con số này không được phép nhầm lẫn với tên sản phẩm hoặc số của sản phẩm.
3) Các tiêu chuẩn và điều khoản phê duyệt của Telecom phù hợp cho các quốc gia/vùng lãnh thổ đích đã được áp dụng cho sản phẩm này, ngoài các mục liệt kê ở trên.
Boise, Idaho , Mỹ
Tháng 7 năm 2007
Chỉ riêng đối với vấn đề quy định:
Địa chỉ Liên hệ tại Châu Âu:
Nơi bán sản phẩm và Phòng dịch vụ Hewlett-Packard Sales tại địa phương hoặc Hewlett-Packard GmbH, Phòng HQ-TRE / Tiêu Chuẩn Châu Âu,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143)
Địa chỉ liên hệ tại Mỹ:
Giám đốc Phụ trách việc Tuân thủ Quy định của Sản Phẩm, Công ty Hewlett-Packard,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Điện thoại: 208-396-6000)

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Laserjet M2727 Tuyên bố về tính thích hợp