Quy chuẩn FCC

Quy chuẩn FCCĐã kiểm tra và xác định rằng thiết bị này tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Nhóm B, theo Phần 15 của Qui định FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ phù hợp chống lại nhiễu có hại khi lắp đặt trong nhà. Thiết bị này tạo, sử dụng, và có thể phát ra năng lượng sóng vô tuyến. Nếu thiết bị này không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, nó có thể gây nhiễu có hại với các liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự đảm bảo rằng sẽ không xuất hiện nhiễu tại một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho đài radio hoặc tivi, có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người sử dụng nên chỉnh lại nhiễu bằng một trong những biện pháp sau:


Xoay hoặc chuyển lại vị trí của ăng-ten nhận.

Gia tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ nhận.

Cắm thiết bị với ổ điện trên một mạch khác với ổ điện của bộ nhận.

Tham vấn với người bán hàng của bạn hoặc một chuyên gia radio/tivi có kinh nghiệm.
HP Laserjet M2727 note Quy chuẩn FCC GHI CHÚ:

Mọi thay đổi hoặc chỉnh sửa đối với máy in không được chấp nhận rõ ràng bởi Hewlett-Packard có thể làm mất quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Cần sử dụng cáp giao diện được bảo vệ để tuân thủ các giới hạn của Nhóm B của Phần 15, Qui định FCC.

Thiết bị này tuân thủ Phần 68 của các quy định FCC. Ở mặt sau thiết bị, có nhãn ghi số đăng ký FCC và số lượng máy con tương ứng (REN) cho thiết bị này bên cạnh những thông tin khác. Thông tin này phải được cung cấp cho công ty điện thoại nếu được yêu cầu. REN được dùng để xác định số lượng máy có thể được nối vào đường dây điện thoại. Lạm dụng REN quá mức trên đường dây điện thoại có thể dẫn đến tình trạng máy không reo khi có cuộc gọi đến. Tại hầu hết các vùng, nhưng không phải tất cả, tổng số REN không được vượt quá năm (5.0). Để biết chắc số máy có thể nối vào đường dây điện thoại, theo tổng số REN quy định, hãy liên lạc với công ty điện thoại để biết số REN tối đa cho vùng đó.

Thiết bị này sử dụng các loại đầu cắm USOC sau đây: RJ11C.

Một dây điện thoại và phích cắm theo đúng tiêu chuẩn FCC được cung cấp kèm theo thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để nối vào mạng điện thoại hoặc hệ thống dây điện trong nhà bằng cách sử dụng một đầu cắm tương thích theo đúng quy định ở Phần 68. Thiết bị này không được sử dụng cho dịch vụ gọi bằng tiền xu của công ty điện thoại. Việc nối với Party Line Service (dịch vụ dùng hai hay nhiều điện thoại trong cùng một đường dây) sẽ chịu cước phí của tiểu bang. Nếu thiết bị này gây thiệt hại cho mạng điện thoại, công ty điện thoại sẽ thông báo cho quý vị biết trước là dịch vụ có thể tạm thời bị gián đoạn. Nếu không thể thông báo trước, công ty điện thoại sẽ thông báo cho khách hàng càng sớm càng tốt. Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại với FCC nếu thấy cần thiết. Công ty điện thoại có thể thực hiện những thay đổi về phương tiện, thiết bị, vận hành hoặc quy trình mà có thể tác động đến hoạt động của thiết bị. Nếu việc này xảy ra, công ty điện thoại sẽ thông báo trước để quý vị thực hiện những điều chỉnh cần thiết nhằm duy trì dịch vụ liên tục. Nếu có sự cố xảy ra với thiết bị, vui lòng xem các số điện thoại phía trước của cẩm nang này để biết thông tin về sửa chữa và (hoặc) bảo hành. Nếu sự cố này gây thiệt hại cho mạng điện thoại, công ty điện thoại có thể yêu cầu quý vị tháo gỡ thiết bị khỏi mạng cho đến khi sự cố được khắc phục. Khách hàng có thể thực hiện những sửa chữa sau đây: Thay bất kỳ thiết bị gốc nào đi kèm với thiết bị. Bao gồm hộp mực in, giá đỡ khay và hộc đựng giấy, dây điện và dây điện thoại. Khách hàng nên lắp đặt một bộ chống đột biến điện AC tại ổ cắm AC nối với thiết bị. Việc này nhằm tránh gây thiệt hại cho thiết bị do sấm sét trong khu vực và các đột biến điện khác.

HP Laserjet M2727 Quy chuẩn FCC