Tiêu hao mực in

Tiêu hao mực in


Chế độ Tiết kiệm sử dụng lượng mực ít hơn, vì vậy có thể kéo dài tuổi thọ của hộp mực.

HP Laserjet M2727 Tiêu hao mực in