Điện năng tiêu thụ

Điện năng tiêu thụ


Năng lượng sử dụng giảm đáng kể khi ở chế độ Sẵn sàng/Ngủ, giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và tiết kiệm tiền bạc mà không ảnh hưởng đến hiệu suất cao của máy. Để xác định trạng thái được chứng nhận ENERGY STAR® của sản phẩm, xin vui lòng xem Tờ Thông tin Sản phẩm hoặc Bản Chi tiết Kỹ thuật. Các sản phẩm đủ tiêu chuẩn c?ng được liệt kê tại:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

HP Laserjet M2727 Điện năng tiêu thụ