Bộ phận làm bằng chất dẻo

Bộ phận làm bằng chất dẻo


Các bộ phận làm bằng chất dẻo nặng trên 25 gram được đánh dấu theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp tăng khả năng nhận biết để tái chế khi hết tuổi thọ của sản phẩm.

HP Laserjet M2727 Bộ phận làm bằng chất dẻo