Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường


Công ty Hewlett-Packard cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng theo cách bền vững với môi trường. Sản phẩm này được thiết kế với một số tính năng làm giảm thiểu tác động tới môi trường.

HP Laserjet M2727 Bảo vệ môi trường