Các công bố về viễn thông của New Zealand

Các công bố về viễn thông của New Zealand


Sự hỗ trợ của Telepermit cho bất kỳ thiết bị kết nối nào chỉ đồng nghĩ;a với việc Telecom đồng ý rằng thiết bị đó đáp ứng các điều kiện tối thiểu để kết nối vào mạng của Telecom. Điều này không đồng nghĩ;a với việc Telecom chứng nhận cho sản phẩm này, c?ng nhưng khả năng cung cấp bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trên hết, công ty không đảm bảo rằng mọi chức năng thiết bị đều phối hợp hoạt động tốt với thiết bị khác của Telepermit có nguồn gốc hoặc kiểu dáng khác, c?ng như không ngụ ý rằng mọi sản phẩm đều tương thích với tất cả các dịch vụ mạng của Telecom.

Thiết bị này không được đảm bảo chia sẻ cuộc gọi một cách hiệu quả với thiết bị khác kết nối vào cùng đường dây.

Thiết bị này c?ng không cài tính năng tự động gọi đến Dịch Vụ Khẩn Cấp “111” của Telecom.

Sản phẩm này chưa được kiểm nghiệm về tính tương thích với dịch vụ kiểu chuông đặc trưng FaxAbility của New Zealand.

HP Laserjet M2727 Các công bố về viễn thông của New Zealand