Điện năng tiêu thụ

Điện năng tiêu thụLượng điện tiêu thụ (trung bình, tính theo oát)1
Model sản phẩm
Đang in2
Đang sao chép 2
Sẵn Sàng/Ngủ 3
Tắt
HP LaserJet M2727nf
410 W
410 W
13 W
<0,1 W
HP LaserJet M2727nfs
410 W
410 W
13 W
<0,1 W

1 Các giá trị trên là dựa theo các dữ liệu ban đầu. Xem www.hp.com/support/LJM2727 để biết thông tin mới nhất.

2 Mức điện năng báo cáo có giá trị cao nhất khi đo bằng tất cả các chỉ số vôn kế chuẩn.

3 Công nghệ sấy nóng nhanh

4 Thời gian phục hồi từ trạng thái Sẵn sàng/Ngủ sang bắt đầu in = 8,5 giây.

5 Tốc độ tản nhiệt nhanh nhất của mọi kiểu máy trong chế độ Sẵn Sàng = 45 BTU/giờ

HP Laserjet M2727 Điện năng tiêu thụ