Các đặc điểm kỹ thuật về môi trường

Các đặc điểm kỹ thuật về môi trườngCác đặc điểm kỹ thuật về môi trường1
Khuyên dùng
Vận hành
Lưu trữ
Nhiệt độ
15° đến 32.5° C
(59° đến 90.5° F)
15° đến 32.5° C
(59° đến 90.5° F)
–20° đến 40° C
(–4° đến 104° F)
Độ ẩm tương đối
10% đến 80%
10% đến 80%
95% hoặc thấp hơn

1 Các trị số có thể thay đổi.

HP Laserjet M2727 Các đặc điểm kỹ thuật về môi trường