Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thểCác đặc điểm kỹ thuật về hình thể
Sản phẩm
Cao
Sâu
Rộng
Nặng
HP LaserJet M2727nf
690 mm
650 mm
500 mm
17,2 kg
HP LaserJet M2727nfs
780 mm
650 mm
500 mm
20,5 kg

HP Laserjet M2727 Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể