Đóng gói lại thiết bị

Đóng gói lại thiết bị


Nếu dịch vụ Chăm sóc Khách hàng HP xác định thiết bị của bạn cần phải hoàn trả về HP để sửa chữa, hãy thực hiện theo các bước bên dưới để đóng gói lại thiết bị trước khi gửi trả lại.

HP Laserjet M2727 caution Đóng gói lại thiết bị THẬN TRỌNG:

Hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển do bao gói không đúng khách hàng phải chịu trách nhiệm.

Cách đóng gói lại thiết bị.

1.
Tháo gỡ và giữ lại các thẻ DIMM mà bạn đã mua và lắp đặt trong thiết bị. Không được tháo thanh DIMM bán kèm theo thiết bị.
HP Laserjet M2727 caution Đóng gói lại thiết bị THẬN TRỌNG:

Trường tĩ;nh điện có thể làm hỏng các thanh DIMM. Khi cầm các thanh DIMM, hãy đeo vòng chống tĩ;nh điện, hoặc thường xuyên chạm vào bề mặt hộp chống tĩ;nh điện DIMM và sau đó chạm vào bề mặt kim loại của thiết bị. Để tháo các thanh DIMM, xem Các thanh DIMM bộ nhớ.

2.
Tháo ra và giữ lại hộp mực in.
HP Laserjet M2727 caution Đóng gói lại thiết bị THẬN TRỌNG:

Cần đặc biệt lưu ý nhớ tháo hộp mực ra trước khi vận chuyển thiết bị. Hộp mực in để lại trong thiết bị sẽ bị rò rỉ trong quá trình gửi hàng và làm đổ mực ra động cơ thiết bị và các bộ phận khác.

Để tránh là hư hỏng hộp mực in, hãy tránh chạm vào trục trên hộp, và cất hộp mực in vào trong hộp giấy ban đầu khi mua hoặc để ở nơi không có ánh sáng trực tiếp.

3.
Tháo và giữ lại dây điện nguồn, cáp nối mạng, và các phụ kiện tùy chọn.
4.
Nếu có thể được, xin kèm theo cả các bản in mẫu và 50 đến 100 trang giấy in hoặc vật liệu in khác đã bị lỗi khi in.
5.
Tại Hoa Kỳ, hãy gọi dịch vụ Chăm sóc Khách hàng HP để xin hộp đóng gói mới. Tại các khu vực khác, hãy dùng hộp đóng gói c? khi mua thiết bị, nếu có thể. Hewlett-Packard khuyên bạn mua bảo hiểm cho thiết bị khi vận chuyển.

HP Laserjet M2727 Đóng gói lại thiết bị