Dịch vụ bảo hành trường hợp khách hàng tự sửa chữa

Dịch vụ bảo hành trường hợp khách hàng tự sửa chữa


Các sản phẩm HP được thiết kế và chế tạo cùng nhiều bộ phận cho phép Khách Hàng Tự Sửa (CSR) để giảm thiểu tối đa thời gian sửa chữa và tạo điều kiện linh hoạt hơn cho việc thay thế các bộ phận bị khiếm khuyết. Nếu trong quá trình kiểm tra, HP phát hiện có thể sửa chữa bằng cách dùng bộ phận CSR, HP sẽ trực tiếp gửi bộ phận đó đến cho bạn để bạn tiến hành thay thế. Hiện nay có hai loại bộ phận CSR: 1) Những bộ phận bắt buộc phải do khách hàng tự sửa chữa. Nếu bạn yêu cầu HP thay thế những bộ phận này, bạn sẽ bị tính tiền vận chuyển và thuê nhân công cho dịch vụ này. 2) Những bộ phận không bắt buộc khách hàng phải tự sửa chữa. Những bộ phận này c?ng được thiết kế để Khách hàng Tự Sửa. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu HP thay thế chúng cho bạn, việc thay thế này có thể sẽ không tốn tiền theo quy định dịch vụ bảo hành dành cho sản phẩm của bạn.

Tùy theo khả năng cung cấp và điều kiện địa lý, các bộ phận CSR sẽ được gửi đến vào ngày làm việc kế tiếp. Dịch vụ chuyển hàng trong ngày hoặc trong bốn giờ có thể sẽ tính thêm tiền nếu điều kiện địa lý cho phép. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy gọi điện cho Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật HP và nhân viên kỹ thuật sẽ giúp hướng dẫn bạn qua điện thoại. HP sẽ thông báo trong tài liệu gửi kèm bộ phận CSR thay thế rằng bạn có phải gửi bộ phận bị lỗi về lại cho HP hay không. Trong trường hợp bắt buộc phải gửi bộ phận bị lỗi về cho HP, bạn phải gửi bộ phận bị lỗi về lại cho HP trong khoản thời gian hạn định, thường là năm (5) ngày làm việc. Bộ phận bị lỗi phải được gửi về kèm theo các tải liệu cấp kèm theo khi gửi hàng. Nếu bạn không gửi trả lại bộ phận bị lỗi, HP sẽ tính phí thay thế cho bạn. Trong chương trình khách hàng tự sửa, HP sẽ thanh toán tất cả các chi phí vận chuyển và hoàn trả bộ phận và quyết định dịch vụ vận chuyển/vận tải sẽ dùng.

HP Laserjet M2727 Dịch vụ bảo hành trường hợp khách hàng tự sửa chữa