Đặt mua phụ tùng và mực in trực tiếp từ HP

Đặt mua phụ tùng và mực in trực tiếp từ HPHoa Kỳ: www.hp.com/sbso/product/supplies.

Canada: www.hp.ca/catalog/supplies

Châu Âu: www.hp.com/go/ljsupplies

Châu Á Thái Bình Dương: www.hp.com/paper/

Để đặt hàng các bộ phận và phụ kiện chính hãng của HP hãy truy cập vào HP Parts Store tại www.hp.com/buy/parts (chỉ có ở Mỹ và Canada), hoặc gọi đến số 1-800-538-8787 (Mỹ) hoặc 1-800-387-3154 (Canada).

HP Laserjet M2727 Đặt mua phụ tùng và mực in trực tiếp từ HP