Mực in (S)

Mực in (S)Tên sản phẩm
Mô tả
Số bộ phận
Hộp mực đen
Công suất in trung bình của hộp mực in tiêu chuẩn là khoảng 3.000 trang. Công suất in trung bình của hộp mực in kéo dài tuổi thọ là khoảng 7.000 trang. Sản lượng thực tế tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
Chuẩn: Chuẩn: Q7553A
Thời hạn sử dụng được mở rộng: Thời hạn sử dụng được mở rộng: Q7553X

HP Laserjet M2727 Mực in (S)