Bộ phận người dùng tự thay

Bộ phận người dùng tự thayTên sản phẩm
Mô tả
Số bộ phận
Các trục nạp và đệm tách
Thay khi sản phẩm chọn nhiều giấy hoặc không chọn giấy. Việc thử dùng các loại giấy khác nhau sẽ không giải quyết vấn đề này.
Liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng HP để đặt mua các bộ phận.
Khay tự động nạp tài liệu (ADF)
Thay khi khay ADF bị hỏng hoặc bị lỗi chức năng.
Liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng HP để đặt mua các bộ phận.

HP Laserjet M2727 Bộ phận người dùng tự thay