Bộ nhớ

Bộ nhớTên sản phẩm
Mô tả
Số bộ phận
Nâng cấp bộ nhớ (DIMM)
64 MB
CB421A
128 MB
CB422A
256 MB
CB423A

HP Laserjet M2727 Bộ nhớ