Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt


HP Laserjet M2727 caution Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt THẬN TRỌNG:

Không dùng vật sắc nhọn như kẹp hoặc kìm nhọn để tháo giấy kẹt. Hỏng hóc do các vật nhọn sắc gây ra sẽ không được bảo hành.

Khi tháo vật liệu in bị kẹt, kéo vật liệu in thẳng ra khỏi sản phẩm. Việc kéo vật liệu in ra khỏi sản phẩm theo hướng tạo thành góc sẽ gây hư hỏng cho sản phẩm.

HP Laserjet M2727 note Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt GHI CHÚ:

Tùy vào vị trí kẹt giấy, một số bước thao tác có thể được bỏ qua.

1.
Mở cửa ra giấy phía sau.

HP Laserjet M2727 ol ob04 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

2.
Rotate the green pressure release levers downward.

HP Laserjet M2727 ol ob06 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

3.
Tháo khay 2.

HP Laserjet M2727 ol st05 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

4.
Ấn chốt màu xanh trên nắp lối dẫn hai mặt tự động trên mặt trước của sản phẩm xuống.

HP Laserjet M2727 ol dx07 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

5.
Bằng cả hai tay, nắm lấy một phía của giấy in mà nhìn thấy rõ nhất (phía này bao gồm cả phần ở giữa) và cẩn thận kéo nó ra khỏi sản phẩm.

HP Laserjet M2727 ol jm14 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

HP Laserjet M2727 note Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt GHI CHÚ:

Nếu bạn không thể túm vật liệu in bằng tay, hãy thực hiện theo Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in.

6.
Đóng nắp lối dẫn hai mặt tự động.

HP Laserjet M2727 ol dx08 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

7.
Lắp lại khay 2 vào.

HP Laserjet M2727 ol st02 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

8.
Đóng ngăn ở phía sau, và sau đó mở nắp lối dẫn hai mặt tự động trên mặt sau của sản phẩm.

HP Laserjet M2727 ol dx10 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

9.
Bằng cả hai tay, nắm lấy một phía của giấy in mà nhìn thấy rõ nhất (phía này bao gồm cả phần ở giữa) và cẩn thận kéo nó ra khỏi sản phẩm.

HP Laserjet M2727 ol jm15 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

10.
Đóng nắp lối dẫn hai mặt tự động.

HP Laserjet M2727 ol dx09 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt

HP Laserjet M2727 Xử lý giấy kẹt trong bộ in hai mặt