Đáy khay đựng giấy ra (hướng lên)

Đáy khay đựng giấy ra (hướng lên)


HP Laserjet M2727 caution Đáy khay đựng giấy ra (hướng lên) THẬN TRỌNG:

Không dùng vật sắc nhọn như kẹp hoặc kìm nhọn để tháo giấy kẹt. Hỏng hóc do các vật nhọn sắc gây ra sẽ không được bảo hành.

1.
Mở cửa giấy ra thẳng.

HP Laserjet M2727 ol ob04 Đáy khay đựng giấy ra (hướng lên)

2.
Kéo các chốt thoát áp suất màu xanh xuống.

HP Laserjet M2727 ol ob06 Đáy khay đựng giấy ra (hướng lên)

3.
Bằng cả hai tay, nắm lấy một phía của vật liệu in mà nhìn thấy rõ nhất (phía này bao gồm cả phần ở giữa) và cẩn thận kéo nó ra khỏi máy in.

HP Laserjet M2727 ol jm02 Đáy khay đựng giấy ra (hướng lên)

HP Laserjet M2727 note Đáy khay đựng giấy ra (hướng lên) GHI CHÚ:

Nếu bạn không thể túm vật liệu in bằng tay, hãy thực hiện theo Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in.

4.
Đóng cửa giấy ra thẳng.

HP Laserjet M2727 ol ob05 Đáy khay đựng giấy ra (hướng lên)

HP Laserjet M2727 Đáy khay đựng giấy ra (hướng lên)