Đầu khay đựng giấy ra (hướng xuống)

Đầu khay đựng giấy ra (hướng xuống)


HP Laserjet M2727 caution Đầu khay đựng giấy ra (hướng xuống) THẬN TRỌNG:

Không dùng vật sắc nhọn như kẹp hoặc kìm nhọn để tháo giấy kẹt. Hỏng hóc do các vật nhọn sắc gây ra sẽ không được bảo hành.

Bằng cả hai tay, nắm lấy một phía của giấy in mà nhìn thấy rõ nhất (phía này bao gồm cả phần ở giữa) và cẩn thận kéo nó ra khỏi sản phẩm.

HP Laserjet M2727 ol jm17 Đầu khay đựng giấy ra (hướng xuống)

HP Laserjet M2727 Đầu khay đựng giấy ra (hướng xuống)