Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in

Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in


HP Laserjet M2727 caution Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in THẬN TRỌNG:

Không dùng vật sắc nhọn như kẹp hoặc kìm nhọn để tháo giấy kẹt. Hỏng hóc do các vật nhọn sắc gây ra sẽ không được bảo hành.

Khi tháo vật liệu in bị kẹt, kéo vật liệu in thẳng ra khỏi sản phẩm. Việc kéo vật liệu in ra khỏi sản phẩm theo hướng tạo thành góc sẽ gây hư hỏng cho sản phẩm.

1.
Mở nắp hộp mực in, và lấy hộp mực in ra.

HP Laserjet M2727 ol tc04 Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in

HP Laserjet M2727 caution Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in THẬN TRỌNG:

Để tránh hỏng hộp mực, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng.

2.
Trên sản phẩm, mở nắp giấy ra phía sau, và sau đó xoay chốt thoát áp suất màu xanh xuống.

HP Laserjet M2727 ol ob06 Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in

3.
Bằng cả hai tay, nắm lấy một phía của giấy in mà nhìn thấy rõ nhất (phía này bao gồm cả phần ở giữa) và cẩn thận kéo nó ra khỏi sản phẩm.

HP Laserjet M2727 ol jm19 Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in

4.
Thay hộp mực in và đóng nắp hộp mực in lại.

HP Laserjet M2727 ol tc07 Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in

5.
Đóng nắp giấy ra phía sau.

HP Laserjet M2727 Xử lý giấy kẹt ở khu vực hộp mực in