Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp)

Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp)


Để giảm rủi ro kẹt giấy do kẹp giấy, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ đóng kẹp tối đa 20 trang giấy in (80 g/m2 hoặc 20 lb) mỗi lần.

1.
Tắt HP LaserJet M2727nfs mfp, và sau đó mở nắp ngăn kẹp giấy.

HP Laserjet M2727 ol sp05 Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp)

HP Laserjet M2727 note Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp) GHI CHÚ:

Việc mở cửa ngăn kẹp giấy sẽ làm vô hiệu hóa tính năng ngăn kẹp giấy.

2.
Tháo hộp đựng kẹp giấy khỏi sản phẩm.

HP Laserjet M2727 ol sp04 Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp)

3.
Lấy tất cả kẹp giấy bị lỏng khỏi ngăn kẹp giấy và khỏi hộp chứa kẹp giấy.

HP Laserjet M2727 ol sp09 Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp)

4.
Thay hộp chứa kẹp giấy

HP Laserjet M2727 ol sp03 Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp)

5.
Đóng nắp đậy ngăn kẹp giấy, và sau đó bật sản phẩm.

HP Laserjet M2727 ol sp02 Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp)

6.
Nạp giấy in vào để thử ngăn kẹp giấy thuận tiện. Lặp lại bước 1 đến 6 nếu cần.

HP Laserjet M2727 Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp)