Nơi cần xem xét khi kẹt giấy

Nơi cần xem xét khi kẹt giấy


Giấy có thể bị kẹt ở những bộ phận sau:


Trong khay tự động nạp tài liệu (ADF)

Trong nơi nạp giấy

Trong bộ phận in hai mặt tự động

Trong nơi xuất giấy

Bên trong sản phẩm

Tìm và lấy giấy kẹt bằng cách dùng các hướng dẫn trong trang sau. Nếu bạn không thấy rõ nơi kẹt giấy, đầu tiên hãy nhìn vào bên trong sản phẩm.

Bột mực không bám dính chặt có thể vẫn còn sót lại sau khi bị kẹt giấy. Sự cố này thường sẽ tự biến mất sau khi bạn in một vài trang.

HP Laserjet M2727 Nơi cần xem xét khi kẹt giấy