Giải quyết lỗi PostScript (PS)

Giải quyết lỗi PostScript (PS)


Các tình huống sau đây dành riêng cho ngôn ngữ PS, và có thể xảy ra khi bạn sử dụng nhiều ngôn ngữ cho sản phẩm.

HP Laserjet M2727 note Giải quyết lỗi PostScript (PS) GHI CHÚ:

Để nên thông báo trên màn hình hiển thị hoặc bản in khi máy gặp lỗi PS, mở hộp thoại Print Options (Tùy chọn In) và nhấp vào nút chọn bên cạnh vùng Lỗi PS. Bạn c?ng có thể dùng máy chủ Web nhúng.


Lỗi PS
Vấn đề
Nguyên nhân
Giải pháp
Tác vụ in dùng kiểu chữ Courier (cài đặt mặc định của sản phẩm) thay cho kiểu chữ bạn yêu cầu.
Kiểu chữ bạn yêu cầu chưa tải về. Công tắc đặc tính có thể dùng để in tác vụ PCL trước khi máy nhận lệnh in PS.
Tải về kiểu chữ mong muốn và tiến hành in lại. Kiểm tra loại và vị trí lưu kiểu chữ. Tải về sản phẩm nếu có. Kiểm tra lại tài liệu kèm theo phần mềm.
Trang in khổ legal có viền cắt bớt.
Tác vụ in quá phức tạp.
Bạn cần in với độ phân giải 600 điểm trên inch, giảm độ phức tạp của trang sắp in, hoặc lắp thêm bộ nhớ.
Bản in trang lỗi PS.
Bản in có thể không dùng PS.
Kiểm tra để đảm bảo rằng tác vụ in dùng PS. Kiểm tra xem chương trình phần mềm có loại bỏ thông số nào hay tập tin đầu đề PS đã được gửi đến sản phẩm chưa.
Lỗi Kiểm tra Giới hạn
Tác vụ in quá phức tạp.
Bạn cần in với độ phân giải 600 điểm trên inch, giảm độ phức tạp của trang sắp in, hoặc lắp thêm bộ nhớ.
Lỗi VM
Lỗi Kiểu chữ
Chọn các kiểu chữ có thể tải về không hạn chế từ trình điều khiển máy in.
Kiểm tra Giới hạn
Lỗi Kiểu chữ
Chọn các kiểu chữ có thể tải về không hạn chế từ trình điều khiển máy in.

HP Laserjet M2727 Giải quyết lỗi PostScript (PS)