Giải quyết sự cố ngăn kẹp giấy thuận tiện

Giải quyết sự cố ngăn kẹp giấy thuận tiện


Ngăn kẹp giấy thuận tiện được chế tạo để tránh làm kẹt giấy do kẹp giấy. Để giảm rủi ro kẹt giấy do kẹp giấy, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ đóng kẹp tối đa 20 trang giấy in (80 g/m2 hoặc 20 lb) mỗi lần.


Sự cố
Nguyên nhân
Giải pháp
Ngăn kẹp giấy thuận tiện không đóng kẹp giấy.
Nắp ngăn kẹp giấy chưa đậy kín.
Ngăn kẹp giấy thuận tiện bị kẹt do kẹp giấy.
Đảm bảo nắp ngăn kẹp giấy đã được đậy kín.
Xử lý kẹp giấy bị kẹt. Xem Xử lý giấy kẹt khỏi ngăn kẹp giấy thuận tiện (chỉ dành cho HP LaserJet M2727nfs mfp).

HP Laserjet M2727 Giải quyết sự cố ngăn kẹp giấy thuận tiện