Kiểm tra để đảm bảo rằng sản phẩm đang bật và kết nối mạng.

Kiểm tra để đảm bảo rằng sản phẩm đang bật và kết nối mạng.


Kiểm tra các mục sau để đảm bảo rằng sản phẩm sẵn sàng in.

1.
Sản phẩm có được cắm điện và hiện đang bật hay không?

Hãy đảm bảo rằng sản phẩm đã được cắm điện và hiện đang bật. Nếu sự cố vẫn còn, cáp nguồn, nguồn điện hoặc sản phẩm của bạn đã bị lỗi.

2.
Đèn Ready (Sẵn sàng) của sản phẩm có sáng hay không?

Nếu đèn đang nhấp nháy, bạn cần phải đợi đến khi tác vụ hiện thời hoàn tất.

3.
Màn hình bảng điều khiển của sản phẩm có trống hay không?

Đảm bảo rằng sản phẩm đã được bật.

Đảm bảo sản phẩm đã được lắp đặt đúng.
4.
Có thông báo nào khác ngoài thông báo Ready (Sẵn sàng) hiện trên màn hình bảng điều khiển của sản phẩm hay không?

Xem tài liệu kèm theo sản phẩm để biết danh sách đầy đủ các thông báo của bảng điều khiển và các thao tác sửa chữa.

HP Laserjet M2727 Kiểm tra để đảm bảo rằng sản phẩm đang bật và kết nối mạng.