Dữ liệu kiểm tra chất lượng in

Dữ liệu kiểm tra chất lượng in


Các vấn đề về chất lượng in có thể được khắc phục bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra sau đây:

1.
Nhớ sử dụng giấy hoặc phương tiện in đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Xem Giấy và Phương tiện In. Giấy có bề mặt mịn hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn.
2.
Nếu bạn sử dụng phương tiện in đặc biệt như là nhãn, phim trong suốt, giấy bóng, hoặc tiêu đề thư, hãy đảm bảo bạn đã in theo loại. Xem Thay đổi trình điều khiển máy in cho phù hợp với loại và kích thước giấy.
3.
In trang cấu hình và tình trạng mực in qua bảng điều khiển của sản phẩm. Xem Trang thông tin.

Hãy kiểm tra trang tình trạng mực in để xem có nguồn mực in nào sắp hết hoặc đã hết không. Không có thông tin nào được cung cấp cho các hộp mực không phải của HP.

Nếu các trang không in đúng, vấn đề sẽ liên quan đến phần cứng. Liên hệ với HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.
4.
In trang thử nghiệm từ HP ToolboxFX. Nếu trang được in ra có nghĩ;a là vấn đề liên quan đến trình điều khiển máy in. Thử in từ trình điều khiển máy in khác. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển máy in PCL 6, in từ trình điều khiến máy in PS.

Dùng Trình hướng dẫn Cài Máy in trong hộp thoại Printers (Máy in) (hoặc Printers and Faxes (Máy in và Fax) trong Windows XP) để cài trình điều khiển PS.
5.
Hãy thử in từ một chương trình khác. Nếu trang được in đúng có nghĩ;a là có vấn đề với chương trình bạn sử dụng để in.
6.
Hãy khởi động lại máy tính và máy in, và thử in lại. Nếu sự cố vẫn còn, xem Các vấn đề chung về chất lượng in.

HP Laserjet M2727 Dữ liệu kiểm tra chất lượng in