Ngăn chặn các vấn đề sao chép

Ngăn chặn các vấn đề sao chép


Sau đây là một số bước đơn giản mà bạn có thể làm để cải thiện chất lượng sao chép:


Sao chép từ máy quét hình phẳng . Thao tác này sẽ tạo ra bản sao chất lượng cao hơn sao chép từ khay tự động nạp tài liệu (ADF).

Dùng các bản gốc đạt chất lượng.

Nạp vật liệu in đúng cách. Nếu vật liệu in không được nạp đúng cách, chúng có thể bị lệch, tạo ra các ảnh sao không rõ ràng và nhiều vấn đề khi dùng chương trình OCR. Xem hướng dẫn tại Nạp giấy và phương tiện in.

Dùng hoặc tạo giấy đỡ để bảo vệ bản gốc của bạn.
HP Laserjet M2727 note Ngăn chặn các vấn đề sao chép GHI CHÚ:

Kiểm tra xem vật liệu in có đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của HP hay không. Nếu vật liệu in đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của HP, việc tái diễn các vấn đề khi tiếp giấy cho thấy trục nạp và đệm tách đã bị mòn. Liên hệ với HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.

HP Laserjet M2727 Ngăn chặn các vấn đề sao chép