Ngăn chặn các vấn đề về chất lượng quét

Ngăn chặn các vấn đề về chất lượng quét


Sau đây là một số bước đơn giản mà bạn có thể làm để cải thiện chất lượng sao chép và quét:


Sử dụng máy quét hình phẳng để quét thay vì dùng khay tự động nạp tài liệu (ADF).

Dùng các bản gốc chất lượng cao.

Nạp vật liệu in đúng cách. Nếu vật liệu in không được nạp đúng cách, chúng có thể bị lệch, và tạo ra các ảnh quét không rõ ràng. Xem hướng dẫn tại Nạp giấy và phương tiện in.

Hiệu chỉnh các thông số phần mềm theo ý định của bạn khi sử dụng các trang quét. Xem Độ phân giải và màu sắc của máy quét để biết thêm thông tin.

Nếu sản phẩm của bạn thường tiếp nhiều giấy mỗi lần nạp, miếng đệm tách cần được thay thế. Liên hệ với HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.

Dùng hoặc tạo giấy đỡ để bảo vệ bản gốc của bạn.

HP Laserjet M2727 Ngăn chặn các vấn đề về chất lượng quét