Giải quyết các vấn đề về chất lượng bản quét

Giải quyết các vấn đề về chất lượng bản quétSự cố
Nguyên nhân
Giải pháp
Giấy trống
Có thể bạn đã nạp bản gốc lật ngược.
Trong khay tự động nạp tài liệu (ADF), lắp đầu-trên của chồng tài liệu gốc vào khay nạp giấy ADF, với chồng giấy bề-mặt-hướng-lên-trên và trang đầu tiên sẽ quét ở trên cùng của chồng giấy.
Trên máy quét hình phẳng, đặt tài liệu gốc sao cho mặt-trên-hướng-xuống-dưới với góc trên-bên-trái của tài liệu nằm vào vị trí góc dưới-bên-phải của lớp kiếng.
Quá mờ hoặc quá đậm
Giá trị độ phân giải và màu sắc có thể đã cài không đúng.
Kiểm tra lại để đảm bảo bạn đã cài đúng các thông số màu sắc và độ phân giải. Xem Độ phân giải và màu sắc của máy quét.
Các đường kẻ lạ
Mực, keo dán, mực bút xóa, hoặc các chất lạ có thể dính trên mặt kiếng.
Lau chùi sạch bề mặt máy quét hình phẳng. Xem Lau chùi tấm kiếng máy quét.
Có thể kiếng ADF bị dơ.
Lau chùi dải máy quét Xem Lau chùi tấm kiếng máy quét (xem 3).
Các vệt hoặc nốt đen
Mực, keo dán, mực bút xóa, hoặc các chất lạ có thể dính trên mặt kiếng.
Lau chùi sạch bề mặt máy quét hình phẳng. Xem Lau chùi tấm kiếng máy quét.
Nguồn điện dùng cho sản phẩm có thể không ổn định.
Thực hiện lại tác vụ in.
Văn bản không rõ
Có thể độ phân giải được cài chưa đúng.
Kiểm tra để đảm bảo các thông số độ phân giải đều đúng. Xem Độ phân giải và màu sắc của máy quét.

HP Laserjet M2727 Giải quyết các vấn đề về chất lượng bản quét