Danh sách khắc phục sự cố

Danh sách khắc phục sự cố


Thực hiện theo ba bước khi cố gắng khắc phục sự cố của sản phẩm.


Bước một
Bước xác minh
Các sự cố có khả năng xảy ra
Giải pháp
1
Máy có mở điện chưa?
Không có điện do cầu chì, công tắc, cáp hoặc nguồn không có điện.
1.
Kiểm tra xem sản phẩm có cắm dây điện chưa.
2.
Kiểm tra xem dây cắm điện có hoạt động và công tắc điện có bật lên chưa.
3.
Kiểm tra nguồn điện bằng cách cắm dây điện sản phẩm trực tiếp vào ổ cắm trên tường hoặc vào ổ cắm khác.
2
Thông báo Ready (Sẵn sàng) có xuất hiện trên bảng điều khiển hay không?
Bảng điều khiển cần phải hoạt động mà không có thông báo lỗi nào.
Bảng điều khiển hiển thị lỗi.
Xem Các thông báo ở bảng điều khiển để biết danh sách thông báo lỗi phổ biến để giúp bạn sửa lỗi.
3
Bạn có in được các trang thông tin hay không?
In một trang cấu hình. Xem Trang thông tin.
Thông báo lỗi sẽ hiện ra trên màn hình bảng điều khiển.
Xem Các thông báo ở bảng điều khiển để biết danh sách thông báo lỗi phổ biến để giúp bạn sửa lỗi.
Giấy bị kẹt khi in.
Hãy kiểm tra để đảm bảo vật liệu in đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của HP. Xem Giấy và Phương tiện In
Hãy làm sạch đường dẫn giấy. Xem Hãy làm sạch đường dẫn giấy.
4
Sản phẩm có sao chép được không?
Đặt trang cấu hình vào khay ADF và sao ra một bản. Bản báo cáo này phải đi vào máy êm xuôi qua khay ADF, và các bản sao phải được in ra mà không gặp sự cố nào về chất lượng in. Đồng thời tạo một bản sao từ kiếng phẳng.
Bản sao chất lượng kém qua khay ADF.
Nếu chất lượng bản in sau khi kiểm tra và bản sao từ kiếng phẳng có thể chấp nhận được, hãy lau chùi dãy quét ADF. Xem Lau chùi tấm kiếng máy quét.
Giấy bị kẹt khi in.
Hãy kiểm tra để đảm bảo vật liệu in đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của HP. Xem Giấy và Phương tiện In
Hãy làm sạch đường dẫn giấy. Xem Hãy làm sạch đường dẫn giấy.
Bản sao chất lượng kém qua kiếng phẳng.
1.
Nếu chất lượng bản in sau khi kiểm tra và bản sao từ khay ADF có thể chấp nhận được, hãy lau chùi tấm kiếng phẳng. Xem Lau chùi tấm kiếng máy quét.
2.
Nếu sau khi tiến hành bảo dưỡng mà sự cố vẫn còn, xem Các vấn đề sao chép.
5
Sản phẩm có gửi fax được không?
Bấm Start Fax (Bắt đầu Fax) để xác nhận rằng âm quay số tồn tại (dùng điện thoại cầm tay, nếu cần). Thử gửi một bản fax.
Đường dây điện thoại không hoạt động hoặc đường dây điện thoại chưa cắm vào sản phẩm.
Kiểm tra để đảm bảo sản phẩm đã cắm vào đường dây điện thoại mà bạn biết chắc rằng có hoạt động.
Dây điện thoại bị lỗi hoặc cắm vào sai khe cắm.
1.
Thử cắm dây điện thoại vào ổ cắm khác.
2.
Thử dùng dây điện thoại mới.
6
Sản phẩm có nhận fax được không?
Dùng một máy fax khác để gửi fax đến sản phẩm, nếu có.
Bạn đã cắm quá nhiều máy điện thoại, hoặc các máy điện thoại không kết nối đúng trình tự.
Kiểm tra để đảm bảo rằng HP LaserJet M2727 mfp là thiết bị duy nhất dùng đường dây điện thoại này và thử nhận lại bản fax một lần nữa.
Các thông số fax của sản phẩm bị cài không đúng.
Xem lại và cài lại các thông số cài đặt fax của sản phẩm. Xem Thay đổi cài đặt fax
7
Sản phẩm có in từ máy tính hay không?
Dùng chương trình xử lý văn bản để in bằng sản phẩm.
Phần mềm cài chưa đúng hoặc máy gặp lỗi trong quá trình cài đặt phần mềm.
Gỡ cài đặt và tái cài đặt phần mềm của sản phẩm. Kiểm tra lại xem bạn đã theo đúng quy trình cài đặt và cài đúng thông số cổng hay chưa.
Bạn chưa cắm cáp đúng cách.
Nối lại cáp.
Bạn đã chọn trình điều khiển không đúng.
Chọn trình điều khiển thích hợp.
Máy gặp sự cố ở trình điều khiển cổng trong Microsoft Windows.
Gỡ cài đặt và tái cài đặt phần mềm của sản phẩm. Kiểm tra lại xem bạn đã theo đúng quy trình cài đặt và cài đúng thông số cổng hay chưa.
8
Máy có quét tài liệu sang máy tính được không?
Kích hoạt bản quét từ phần mềm giao diện cơ bản trên máy tính của bạn.
Bạn chưa cắm cáp đúng cách.
Nối lại cáp.
Phần mềm cài chưa đúng hoặc máy gặp lỗi trong quá trình cài đặt phần mềm.
Gỡ cài đặt và tái cài đặt phần mềm của sản phẩm. Kiểm tra lại xem bạn đã theo đúng quy trình cài đặt và cài đúng thông số cổng hay chưa.
Nếu lỗi vẫn còn, hãy tắt sản phẩm và sau đó mở sản phẩm trở lại.

HP Laserjet M2727 Danh sách khắc phục sự cố