Bảng thông báo lỗi nghiêm trọng

Bảng thông báo lỗi nghiêm trọng


Thông báo lỗi nghiêm trọng
Thông báo trên panen điều khiển
Mô tả
Hành động được đề xuất
Lỗi 49, Tắt sau đó bật lại
Sản phẩm gặp phải lỗi phần mềm nhúng nội bộ.
Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.
Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.
Lỗi 55.4, Tắt sau đó bật lên lại
Sản phẩm gặp lỗi hết hạn truyền tín hiệu động cơ.
Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.
Nếu máy đang dùng thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Sử dụng công tắc nguồn để bật sản phẩm.
Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.
Lỗi 79 Tắt sau đó bật lại
Sản phẩm gặp lỗi chương trình cơ sở nội bộ.
Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn vừa lắp một thanh DIMM bộ nhớ vào sản phẩm, tắt sản phẩm, tháo thanh DIMM bộ nhớ ra, lắp thanh DIMM này trở lại để đảm bảo thanh này đã lắp đúng vị trí, và sau đó bật lại máy.
Nếu máy đang dùng thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Sử dụng công tắc nguồn để bật sản phẩm.
Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.
Lỗi máy quét #, Tắt sau đó bật lên lại
Sản phẩm gặp lỗi trong vùng trục dưới máy quét.
Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.
Nếu máy đang dùng thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Sử dụng công tắc nguồn để bật sản phẩm.
Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.
Lỗi Bộ Nhiệt Áp 50.x
Sản phẩm gặp lỗi phần cứng nội bộ.
1.
Tắt nguồn bằng cách dùng nút công tắc nguồn, và sau đó đợi ít nhất 30 giây.
2.
Nếu máy đang dùng thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện.
3.
Bật nguồn điện và đợi cho sản phẩm khởi chạy.
Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.
Lỗi Dịch vụ 79, Tắt sau đó bật lại
Sản phẩm gặp sự cố ở khe cắm thanh DIMM.
Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn vừa lắp một thanh DIMM bộ nhớ vào sản phẩm, tắt sản phẩm, tháo thanh DIMM bộ nhớ ra, lắp thanh DIMM này trở lại để đảm bảo thanh này đã lắp đúng vị trí, và sau đó bật lại máy.
Nếu máy đang dùng thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Sử dụng công tắc nguồn để bật sản phẩm.
Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.
Lỗi Máy Quét 52
Sản phẩm gặp lỗi phần cứng nội bộ.
Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.
Nếu máy đang dùng thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Sử dụng công tắc nguồn để bật sản phẩm.
Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.
Lỗi Quạt 57, Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm bị lỗi ở quạt gắn trong máy.
Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.
Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ HP. Xem www.hp.com/support/LJM2727 hoặc các tờ bướm hỗ trợ kèm theo hộp sản phẩm.

HP Laserjet M2727 Bảng thông báo lỗi nghiêm trọng