Довідник

ДовідникDIMM

Відсік для модулів пам’яті з дворядним розташуванням виводів, невеличка плата, де розташовують пам’ять. Відсік для модулів пам’яті з однорядним розташуванням виводів (SIMM) має 32-бітну вибірку, а DIMM 64-бітну.

DSL

Цифрова абонентська лінія (DSL) – це технологія, яка дозволяє швидке пряме підключення до мережі Інтернет через телефонні лінії.

e-mail (електронна пошта)

Абревіатура для позначення електронної пошти. Програмне забезпечення, яке використовується для електронної передачі елементів через комунікаційні мережі.

HP Director

Програмне вікно для роботи з документами. HP Director появляється на екрані комп’ютера, якщо в ПАПД пристрою, безпосередньо під’єднаного до комп’ютера, завантажено документ, і дозволяє надіслати документ факсом, копіювати або сканувати.

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX – це програма, яка забезпечує доступ до керування пристроєм, засобів усунення несправностей, вбудованого веб-сервера та документації пристрою. HP ToolboxFX не підтримує операційні системи для Macintosh.

ISDN

Цифрова мережа зв’язку з комплексними послугами (ISDN) – це набір міжнародних стандартів для наскрізної цифрової передачі через телефонні мережі загального користування.

Readiris

Програма оптичного розпізнавання тексту (OCR), випущена компанією I.R.I.S. і включена в програмне забезпечення пристрою.

TWAIN

Промисловий стандарт для сканерів та програмного забезпечення. Якщо використовувати TWAIN-сумісний сканер з TWAIN-сумісною програмою, то процес сканування можна запускати з програми.

URL

Uniform resource locator (уніфікований вказівник інформаційного ресурсу) – глобальна адреса документів та ресурсів в мережі Інтернет. Перша частина адреси вказує на протокол, а друга – на ІР-адресу або доменне ім’я місця розташування ресурсу.

USB

Універсальна послідовна шина (USB) – це стандарт зв’язку між комп’ютерами і периферійними пристроями, розроблений корпорацією USB Implementers Forum Inc.. Інтерфейс USB розроблено для паралельного підключення багатьох периферійних пристроїв до одного USB-порту комп’ютера.

WIA

Архітектура зображень Windows (WIA) – це архітектура зображень в операційних системах Windows Me та Windows XP. Якщо використовується WIA-сумісний сканер, то сканування можна ініціювати з цих операційних систем.

браузер

Скорочення від веб-браузер – програма для знаходження та відкривання веб-сторінок.

внутрішня АТС (PBX)

Невелика телефонна комутована система, яка зазвичай використовується на великих підприємствах чи наукових закладах для поєднання всіх паралельних телефонів організації. Внутрішня АТС також під’єднується до телефонної мережі загального користування (PSTN), з’єднання може здійснюватися вручну або через набір, залежно від встановленого способу обслуговування вхідних та вихідних дзвінків. Зазвичай обладнання належить користувачам, рідше – орендується в телефонній компанії.

водяні знаки

Водяний знак – це фоновий текст, який додається до друкованого документа. Наприклад, фоновим текстом документа може бути слово “Конфіденційно”, засвідчуючи таким чином конфіденційність документа. Можна вибрати з набору розроблених водяних знаків, змінюючи шрифт, розмір, кут нахилу і стиль. Пристрій дозволяє розмістити водяний знак тільки на першій сторінці або на всіх сторінках документа.

градація сірого

Відтінки сірого, які відображають світлі й темні частини зображення після перетворення кольорового зображення у градацію сірого. Кольори передаються різними відтінками сірого.

драйвер принтера

Драйвер принтера – це програма, яка використовується програмним забезпеченням для отримання доступу до функцій пристрою. Драйвер принтера перекладає команди форматування прикладної програми (наприклад, розриви сторінок та вибір шрифтів) на мову принтера (наприклад, PostScript або PCL) і надсилає файл для друку на пристрій.

кома (,)

Кома в послідовності набору номера факсу означає, що пристрій робить паузу в наборі.

комутована телефонна мережа загального користування (PSTN)

Міжнародна телефонна мережа або її частина. Користувачі отримують унікальні телефонні номери, які дозволяють їм зв’язуватися з мережею PSTN через місцеві компанії телефонного зв’язку. Часто цей термін використовують для посилання на послуги передачі даних чи інші нетелефонні послуги, які надаються через попередньо встановлений шлях за допомогою звичайних телефонних сигналів та звичайних комутованих телефонних мереж.

контраст

Різниця між темними та світлими областями зображення. Що менше це число, то більш схожими є відтінки. Що більше це число, то більшу кількість відтінків помітно.

налаштування факсу

Елементи, пов’язані з факсом, зміни до яких діють до моменту наступних змін. Прикладом може бути встановлення кількості повторних наборів, якщо номер зайнято. Ці налаштування розміщені в окремому розділі меню панелі керування.

напівтони

Тип зображення, який симулює градацію сірого змінною кількістю точок. Області з насиченим забарвленням містять більшу кількість точок, а світліші – меншу.

обмежувач стрибків напруги

Пристрій, який захищає розетку і лінії комунікацій від стрибків напруги.

окрема лінія

Окрема телефонна лінія, яка використовується тільки для голосових або факсових дзвінків.

ПАПД

Пристрій автоматичної подачі документів. ПАПД використовують для автоматичної подачі оригіналів на пристрій для копіювання, сканування чи надсилання факсом.

пікселів на дюйм (ppi)

Одиниця вимірювання роздільної здатності сканування. Загалом, що більше пікселів на дюйм, то більшою є роздільна здатність, більш детальне зображення та більший розмір файлу.

посилання

Під’єднання до програми чи пристрою, яке можна використати для надсилання інформації з програмного забезпечення пристрою до інших програм, наприклад електронної пошти, електронного факсу чи системи оптичного розпізнавання тексту.

програмне забезпечення для оптичного розпізнавання тексту (OCR)

Програмне забезпечення для оптичного розпізнавання тексту (OCR) перетворює електронне зображення тексту, наприклад сканований документ, у формат, прийнятний для використання текстовими процесорами і програмами роботи з електронними таблицями та базами даних.

розділення дзвінків

Послуга, що надається деякими телефонними компаніями в деяких країнах/регіонах і дозволяє встановлювати два або три телефонні номери на одну телефонну лінію. Кожен телефонний номер має інший шаблон дзвінка, і факсимільний апарат можна налаштувати так, щоб він розпізнавав дзвінок на номер факсу.

роздільна здатність

Чіткість зображення, вимірюється в точках на дюйм (dpi). Що вище dpi, то більшою є роздільна здатність.

розібрати за копіями

Процес друку кількох копій документа комплектами. Якщо вибрано розбір за копіями, пристрій друкує спершу весь документ, а тоді додаткові копії. Інакше друкується потрібна кількість копій однієї сторінки, а тоді кожної наступної.

спільна лінія

Окрема телефонна лінія, яка використовується як для голосових, так і для факсових дзвінків.

точок на дюйм (dpi)

Одиниця вимірювання роздільної здатності друку. Загалом, що більше точок на дюйм, то більшою є роздільна здатність, більш детальне зображення та більший розмір файлу.

факс

Скорочення від “факсимільний”. Електронне кодування друкованої сторінки і передача електронної сторінки телефонною лінією. Програмне забезпечення пристрою дозволяє надсилати елементи до програм електронних факсів, які вимагають обладнання модемом та наявності факсового програмного забезпечення.

формат файлу

Спосіб структурування вмісту файлу програмою або групою програм.

функції факсу

Завдання, пов’язані з факсом, які виконуються з панелі керування або програмного забезпечення і впливають тільки на виконання поточного завдання або виконуються тільки раз перед поверненням пристрою в стан очікування, наприклад очистка пам’яті. Ці функції розміщені в окремому розділі меню панелі керування.

HP Laserjet M2727 Довідник