แถลงการณ์ของ EU สำหรับการดำเนินการด้านโทรคมนาคม

แถลงการณ์ของ EU สำหรับการดำเนินการด้านโทรคมนาคม


ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) ระบบอะนาล็อคของประเทศ/พื้นที่ในกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด EU R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) และกำกับด้วยเครื่องหมายเข้ากับ CE ที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ที่ออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตในส่วนอื่นของคู่มือเล่มนี้ อย่างไรก็ดี ด้วยความแตกต่างระหว่าง PSTNs ของแต่ละชาติ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่อาจรับประกันโดยไม่มีเงื่อนไขว่า ผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ใน PSTN ทุกจุด ทั้งนี้ ความเข้ากันได้ของระบบจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ถูกต้อง ที่ลูกค้าเลือกใช้เพื่อเตรียมเชื่อมต่อกับ PSTN โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ หากคุณประสบปัญหาความเข้ากันของระบบ โปรดติดต่อผู้จัดหาอุปกรณ์หรือศูนย์ช่วยเหลือของ Hewlett-Packard ในประเทศ/พื้นที่ที่ให้บริการ การเชื่อมต่อกับจุด PSTN อาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดโดยผู้ดำเนินการ PSTN ในท้องที่

HP Laserjet M2727 แถลงการณ์ของ EU สำหรับการดำเนินการด้านโทรคมนาคม