พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (สหรัฐฯ)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (สหรัฐฯ)


พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (Telephone Consumer Protection Act) 1991 กำหนดให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมไปถึงเครื่องแฟกซ์เพื่อส่งข้อความ จะต้องกำหนดขอบเขตที่ด้านบนและล่างของแต่ละหน้าให้ชัดเจน หรือที่หน้าแรกของการส่งข้อความจะต้องมีวันที่และเวลาที่ส่ง รวมทั้งระบุชื่อธุรกิจ องค์กรอื่นๆ หรือเป็นการส่งข้อความส่วนบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ของเครื่องที่ส่ง หรือหมายเลขของธุรกิจ องค์กรอื่นๆ หรือหมายเลขส่วนบุคคลไว้ด้วย (หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุนั้นจะต้องไม่ใช่หมายเลข 900 หรือหมายเลขอื่นที่มีไม่ใช่โทรศัพท์ภายในท้องที่เดียวกัน หรือเป็นการส่งที่คิดอัตราค่าบริการแบบทางไกล)

HP Laserjet M2727 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ (สหรัฐฯ)