ข้อกำหนด IC CS-03

ข้อกำหนด IC CS-03


ประกาศ: ฉลาก Industry Canada ระบุว่าอุปกรณ์นี้ได้รับการรับรอง การรับรองดังกล่าว หมายถึงอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการป้องกันเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยที่วางเงื่อนไขไว้ในเอกสาร Terminal Equipment Technical Requirement ทั้งนี้ หน่วยงานไม่รับประกันว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์นี้ ผู้ใช้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จัดไว้ให้โดยบริษัทสื่อสารและโทรคมนาคมในท้องที่หรือไม่ การติดตั้งอุปกรณ์นั้นจะต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น ลูกค้าควรจะใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับบริการในบางสถานการณ์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจะทำโดยตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากซัพพลายเออร์ การซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไขใดๆ ที่ทำโดยผู้ใช้อุปกรณ์นี้ หรือความผิดปกติของอุปกรณ์ อาจเป็นเหตุให้บริษัทสื่อสารและโทรคมนาคมขอให้ผู้ใช้ถอดอุปกรณ์นั้นออก ผู้ใช้ควรตรวจดูให้มั่นใจเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ใช้เองว่าการเชื่อมต่อของสายดินกับอุปกรณ์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และระบบท่อประปาเหล็กภายในเป็นปกติหรือไม่ ข้อควรระวังนี้อาจเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณใช้งานในพื้นที่ชนบทห่างไกล

HP Laserjet M2727 caution ข้อกำหนด IC CS 03 ข้อควรระวัง:

ผู้ใช้ไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นด้วยตนเอง ควรติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ค่า REN (Ringer Equivalence Number) ของอุปกรณ์นี้ คือ 0.7

ประกาศ: REN (Ringer Equivalence Number) ที่กำหนดให้กับอุปกรณ์เทอร์มินัลจะแสดงถึงจำนวนสูงสุดที่เทอร์มินัลอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซของโทรศัพท์ได้ การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซนั้นอาจประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณต้องการ แต่ค่ารวมของ Ringer Equivalence Number ของอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นจะต้องไม่เกินห้า (5.0) รหัสการจัดการเชื่อมต่อมาตรฐาน (ชนิดของแจ็คโทรศัพท์) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์โดยตรง คือ CA11A

HP Laserjet M2727 ข้อกำหนด IC CS-03