ข้อกำหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า

ข้อกำหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า


HP Laserjet M2727 caution ข้อกำหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า ข้อควรระวัง:

ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์


ข้อกำหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า
รายการ
รุ่น 110-โวลท์
รุ่น 230 โวลต์
ข้อกำหนดเรื่องการใช้กำลังไฟ
110 ถึง 127 V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 2 Hz)
220 ถึง 240 V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 2 Hz)
กระแสไฟกำหนด
4.9 A
2.9 A

HP Laserjet M2727 ข้อกำหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า