ข้อกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ

ข้อกำหนดรายละเอียดทางกายภาพข้อกำหนดภายนอก
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
HP LaserJet M2727nf
690 มม.
650 มม.
500 มม.
17.2 กก.
HP LaserJet M2727nfs
780 มม.
650 มม.
500 มม.
20.5 กก.

HP Laserjet M2727 ข้อกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ