การกำจัดเสียง

การกำจัดเสียง


การก่อให้เกิดเสียง
ระดับพลังงานเสียง
ประกาศตาม ISO 92961
ขณะพิมพ์ (26 ppm)
LWAd = 6.4 Bels (A) [64 dB (A)]
พร้อม
ไม่มีเสียงรบกวน
ระดับความกดดันของเสียง – ตำแหน่งของผู้ที่อยู่ใกล้
ประกาศตาม ISO 92961
ขณะพิมพ์ (26 ppm)
LpAm = 50 dB(A)
พร้อม
ไม่มีเสียงรบกวน

1 ค่าที่ระบุอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้น โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ www.hp.com/support/LJM2727

2 ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP LaserJet M2727nf พิมพ์ด้านเดียวบนกระดาษ A4 ที่ 26 ppm

HP Laserjet M2727 การกำจัดเสียง