อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลและอินเทอร์เฟซ

อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลและอินเทอร์เฟซชื่อผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
หมายเลขชิ้นส่วน
สายเคเบิล USB
2 เมตร สำหรับขั้วต่ออุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้กับ USB ได้
C6518A
3 เมตร สำหรับขั้วต่ออุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้กับ USB ได้
C6520A
สายแฟกซ์
อะแด็ปเตอร์สายโทรศัพท์แบบสองสาย
8121-0811
HP Wireless Printing Upgrade Kit
อะแด็ปเตอร์เครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์แบบ point-to-point ไร้สาย
Q6259A

HP Laserjet M2727 อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลและอินเทอร์เฟซ